Middelen hiervoor zijn voldoende voeding uit ecologisch belangrijke planten, vijvers, poelen en waterplekken voor drinken en baden, beschutting, nestplekken en overwinteringsplekken in geschikte haagsoorten en verticale begroeiing.

Meer info?!

Neem vooral eens contact met ons op voor meer informatie!